Doc Voluntats Anticipades

Adjunts:
AdjuntDescripcióMida (Kb)
Descarregar aquest arxiu (diptic DMD Ajuntament de Barcelona.pdf)diptic DMD Ajuntament de Barcelona.pdf 228 kB
Descarregar aquest arxiu (DVA Català.pdf)Model de DVA 245 kB
Descarregar aquest arxiu (INDICACIONS ÚTILS PER A FER EL DOCUMENT DE VOLUNTATS reduït_logo nou.pdf)Indicacions útils per fer el DVA 177 kB
Descarregar aquest arxiu (Parlem-ne-CAT-llibret-v4.pdf)Parlem-neParlem-ne4125 kB
En el Document de Voluntats Anticipades (DVA) -conegut genèricament com Testament Vital- vostè expressa la seva voluntat sobre les atencions mèdiques que desitja o no desitja rebre en cas de patir una malaltia irreversible o terminal, que li hagi portat a un estat que li impedeixi expressar-se per si mateix.
Vostè pot realitzar el seu propi document amb les indicacions i raonaments que consideri pertinents, sempre que estiguin dins del marc legal.
 
SITUACIÓ LEGAL
Catalunya va ser la primera comunitat autònoma a regular aquest dret a través de la llei 21/2000 de 29 de desembre.
Totes les autonomies tenen regulada per llei aquest document que s’anomena Instruccions Prèvies, Voluntats Anticipades i Manifestacions Anticipades de Voluntat.
 
En totes les comunitats autònomes hi ha un Registre oficial de Document de Voluntats Anticipades.
A tot l’estat està regulat per la llei 41/2002 de 14 de noviembre.