Doc Voluntats Anticipades

Adjunts:
AdjuntDescripcióMida (Kb)
Descarregar aquest arxiu (DVA Català.pdf)Model de DVA 245 kB
Descarregar aquest arxiu (INDICACIONS ÚTILS PER A FER EL DOCUMENT DE VOLUNTATS reduït_logo nou.pdf)Indicacions útils per fer el DVA 177 kB
En el Document de Voluntats Anticipades (DVA) -conegut genèricament com Testament Vital- vostè expressa la seva voluntat sobre les atencions mèdiques que desitja o no desitja rebre en cas de patir una malaltia irreversible o terminal, que li hagi portat a un estat que li impedeixi expressar-se per si mateix.
Vostè pot realitzar el seu propi document amb les indicacions i raonaments que consideri pertinents, sempre que estiguin dins del marc legal.
 
SITUACIÓ LEGAL
Catalunya va ser la primera comunitat autònoma a regular aquest dret a través de la llei 21/2000 de 29 de desembre.
Totes les autonomies tenen regulada per llei aquest document que s’anomena Instruccions Prèvies, Voluntats Anticipades i Manifestacions Anticipades de Voluntat.
 
En totes les comunitats autònomes hi ha un Registre oficial de Document de Voluntats Anticipades.
A tot l’estat està regulat per la llei 41/2002 de 14 de noviembre.